Friday, July 24, 2009

"Budaya Last Minute Budaya Firaun"

"Budaya last minute budaya Firaun", demikian kata Ust Wan dalam kuliahnya di Aspura baru-baru ini. Beliau merujuk kepada kisah Fira'un yang hanya pada saat-saat akhir baru mengakui dirinya beriman dan muslim sepertimana tercatat dalam surah Yunus:91-92. Beliau mengingatkan para pelajar agar menjauhi budaya tersebut kerana ia akan membawa kepada penyesalan yang berpanjangan.

No comments: