Thursday, March 26, 2009

PENGUMUMAN Admin

Setelah dibuat undian terhadap soalan berikut:

Adakah anda setuju pemberi komen perlu berdaftar?

Keputusannya adalah seperti berikut:
48% menjawab YA.
28% TIDAK
24% TIDAK KISAH!

Dengan keputusan undian tersebut dan atas beberapa sebab yang lain, maka dengan ini, bermula saat ini pengunjung yang ingin memberikan komen WAJIB berdaftar.
Sekian.Lihat soalan undian terbaru.

No comments: